Kviečiame pasitikti vasarą ir gražiame gamtos prieglobstyje patirti gerų įspūdžių!

Jūsų laukia teatralizuota programa "Sodžiaus gyvenimo atspindžiai dvarelio kieme". Senovinį vaidinimą pagal V.Bičiūno pjesę "Ponia Barbė" parodys Kauno Kazio Binkio teatro aktoriai. Visada nuotaikingas legendinis ansamblis „Jonis“ pakvies kartu šokti ir dainuoti. 
„Sodiečio kiemelyje““ teks pabuvoti ne tik svečiais, bet ir padėti dirbti senovinius ūkiškus darbus, užtai būsite pavaišinti gaspadinių. Veiks "Senoji Fotoateljė", kurioje, pasidabinę aprėdais, sukursite atminimo fotografiją. O jei išmanote amatą, mokate kurti, turite kulinarinių sugebėjimų - parodykite savo gaminius, pavaišinkite vieni kitus!
Kaip anais, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės laikais, dvarelio durys bus atvertos visiems – įėję tapsite svečiais. Čia lauks istorinės pažintys, senosios mokyklos edukacija. 
Praleiskime laiką kartu istorinės atminties Puziniškio dvarelyje!

Informacija:
Renginio trukmė 17-21 val. Į renginį vyks autobusas. Kvietimus galima įsigyti Panevėžio rajono viešojoje bibliotekoje (Beržų g. 50, Panevėžys) 
www.panrbiblioteka.lt 
Tel. 8 (45) 58 70 48, 8 (45) 58 70 46

Renginio rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio rajono savivaldybė
Organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka