Naujos knygos

 • Vietovardinių asmenų pavadinimų (kataikonimų) žodynas

  Norkaitienė, Milda. Vietovardinių asmenų pavadinimų (katoikonimų) žodynas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. – XLVIII, 286 p.

  Knygą sudaro įvadinė dalis ir vietovardinių asmenų pavadinimų pagal jų kilmės bei gyvenamąją vietą žodynas.

  Skaityti daugiau...

 • Prieskoninių augalų ir jų vartojimo žinynas

  Prieskoninių augalų ir jų vartojimo žinynas. – Kaunas : Lututė, 2011. – 352 p.

  Tai gana išsamus lietuvių autorių parengtas prieskoninių augalų žinynas. Jame plačiau aprašyta per du šimtus dažniausiai auginamų ir vartojamų mūsų ir šiltųjų kraštų prieskoninių augalų rūšių, taip pat mažiau žinomi, savaiminiai ar rečiau auginami senieji vietiniai augalai.

  Skaityti daugiau...

 • Gal taip reikėjo

  Zurba, Algimantas. Gal taip reikėjo : nuo siatulingosios Apaščios iki Vilniaus pušynų.... – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012. -399 p.

  Naujoji Algimanto Zurbos knyga – atsiminimai, apimantys rašytojo gyvenimo vingius – vaikystę, studijų metus, šeimą, darbą „Švyturyje“, „Moksleivyje“, Rašytojų sąjungoje. Tai drauge ir visos Lietuvos istorinė panorama, aprėpianti platų laikotarpį nuo karo metų iki sausio 13-osios įvykių ir galiausiai – šių dienų. Autorius aprašo daug kurioziškų tarybinių metų nutikimų, atvirai paliečia dabarties skaudulius. Gyvai prisimena bičiulius, kolegas, bendradarbius, pateikia žymių Lietuvos žmonių portretų.

  Skaityti daugiau...

 • Atminties archeologija

  Sruogaitė D. Atminties archeologija : [atsiminimai]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos  institutas, 2012. - 231 p.: [18] iliustr. lap.

  Ši knyga - tai Balio Sruogos dukters atsiminimai apie vaikystę ir jaunystę Lietuvoje, karo metus, traukimąsi į Vokietiją, gyvenimą DP stovyklose. Autorė prisimena savo tėvą, aprašo ir tragišką prasilenkimą karo verpetuose.

  Skaityti daugiau...