Estetika: menas ir pasaulio patirtis

Mickūnas A. Estetika


...Menas yra pasauliškas, o ne daiktiškas, jaudinantis, o ne moralizuojantis, transcenduojantis, bet nekylantis virš daiktų ar net virš viso pasaulio. Per knygos straipsnių įvairovę knygoje mėginama suvokti pasauliškus fenomenus, atvertus menininkų, nors jų menai skirtingi. Žmogaus, kuriam menas padėjo pajausti tokius fenomenus, gyvenimas niekada nebesustabarės į daiktišką būklę: jis nebegalės ištverti savo, kitų ir daiktų uždarumo ir įsijungs į tylų kosminį spalvingų garsų šokį... (Algis Mickūnas)

Turinys