„Žaidžiame lauke“. Judrieji žaidimai bendruomenės vaikams. Projekto „Sveikatos stiprinimas bendruomenėje“ veiklos. 2019.07 (4)

26 d.    16 val.   
Vadoklių biblioteka
Ramygalos g. 39, Vadokliai    
J. Burokienė
Tel. 55 63 41