Išvyka į Pilnų namų bendruomenę Varėnos rajone. Projekto „Svaigintis –žalinga ir nemadinga“ renginys.

20 d.    8 val.   
Varėnos raj.    
B. Kronienė
Tel. 59 53 59