„Žaidžiame lauke“. Judrieji žaidimai bendruomenės vaikams. I d. Projekto „Sveikatos stiprinimas bendruomenėje“ veiklos.

14 d.    16 val.    
Vadoklių biblioteka,
Ramygalos g. 39, Vadokliai    
J. Burokienė
Tel. 55 63 41