„Isos slėnio gamtos vaizdai“. Fotografo Algimanto Lūžos fotografijų paroda.

10 d.
(veiks iki liepos 3 d.)        
Viešosios bibliotekos
Galerija „Prie knygų“, Panevėžys    
D.Pamerneckytė
Tel. 58 70 48