Politinė korupcija JAV ir Lietuvoje - tie patys modeliai, tos pačios pasekmės?. CIVITAS klubo diskusija su dr. Kęstučiu Girniumi.

26 d.    17 val.   
Viešosios bibliotekos skaitykla
Beržų g. 50, Panevėžys    
V.Pamerneckytė
Tel. 58 70 48