Prisiminta rajono Garbės pilietė

Trečiadienis, 31 Spalis 2018 16:55 Muziejuje

Garsiai krašto švietėjai, rašytojai, visuomenės ir kultūros veikėjai, pedagogei Gabrielei Petkevičaitei Bitei 2011 metais buvo suteiktas Panevėžio rajono Garbės pilietės vardas. Rajono savivaldybės bei viešosios bibliotekos darbuotojai aplankė jos gimtinę Puziniškį bei amžinojo poilsio vietą miesto kapinėse.

Garbės pilietės vardo regalijos perduotos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, kuri yra įkūrusi G. Petkevičaitės-Bitės muziejų jos gimtajame Puziniškyje ir  savo švietėjiška veikla puoselėja jos idėjas.
Kraštiečių atsiminimuose Bitė iškyla kaip demokratiška ir kilni asmenybė, globojusi ir puoselėjusi savo mokinių talentus ir jų lavinimąsi. Jos dėka į Lietuvos kultūrą įžengė kraštiečiai - skulptoriai B. Bučas, J.Zikaras, dailininkas K. Žoromskis, rašytojas J. Šukys ir kt., o ir pats Puziniškio dvarelis XX amžiaus pradžioje buvo tapęs Lietuvos šviesuomenės susibūrimo vieta.