Paminėta kraštietės poetės Reginos Algės Gudavičiūtės sukaktis

Antradienis, 03 Liepa 2018 09:09

Į Liūdynės bibliotekoje organizuotą renginį „Takelis gimtinėn per širdį nutiestas...“ rinkosi ne tik liūdyniečiai, norintys pagerbti gražaus jubiliejaus proga mūsų krašto poetę, savo tėvo Juozapo Gudavičiaus darbų puoselėtoją Reginą Algę Gudavičiūtę, mūsuose vadinamą Algyte, bet ir svečiai – Panevėžio viešosios bibliotekos atstovai, „Senolių“ choras, kiti svečiai.

Bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Zita Karvelienė pažymėjo, kad šie metai ne tik Lietuvai, bet ir Liūdynės kaimui yra dosnūs datomis – Lietuvos 100-metis, Reginos Algės Gudavičiūtės 85-metis, jos tėvo Juozapo Gudavičiaus, kompozitoriaus, pirmojo Lietuvos kapelmeisterio, daugelio orkestrų ir chorų įkūrėjo ir dirigento, vargonininko, 145-osios gimimo metinės.
Paruošusi poetės kūrybos parodą bibliotekininkė apžvelgė poetės biografiją, pristatė jos kūrybą. Liejosi skaitomi iš eilėraščių knygų posmai, skambėjo dainos, sukurtos Algytės eilėms.
Regina Algė Gudavičiūtė yra išleidusi septynias knygas: „Susitikimai su tėvu“ (1998 m.), „Rožės man nedovanojo“ (1999 m.), „Žvaigždė ant delno“ (2000 m.), „Neužgesink, likime, žiburėlio“ (2003 m.), „Išbėgančių dienų skambėjimas“ (2008 m.), „Kas dainon nesudėta“ (2010 m.), „Gyvybės stebuklinga kibirkštėlė“ (2014 m.). Jos eilėraščiai yra lengvi, dainingi. Daugelis jos eiliuotų kūrinių patraukė kompozitorių dėmesį. Poetės tekstais muziką kūrė kompozitoriai Lionginas Abarius, Algirdas Norvilas, Rimantas Vaičekonis, dainų atlikėjas Vytautas Šiškauskas.

Renginio dalyviai negailėjo gerų, šiltų žodžių poetei. Panevėžio rajono bibliotekininkų bendruomenės vardu Algytę sveikino Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė ir metodininkė Asta Nedveckienė. Liūdynės kaimo bendruomenių atstovai linkėjo ne kartą dar grįžti į šį kaimą su naujais eilėraščiais. Genė Uščiauskienė skyrė dainą „Dėkoju tau, gyvenime, už saulę ...“ . Algytės žodžiams muziką sukūrė pati. Daug nuoširdžių sveikinimo žodžių išsakė kiti dalyviai.  Visą renginį lydėjo „Senolių“ choro dainos, sukurtos jos eilėmis, nuoširdžiausi linkėjimai.
Poetė papasakojo apie naujai gimusius eilėraščius, juos perskaitė. Dėkojo visiems už sveikinimus, nuoširdumą.
Prie arbatos puodelio Algytė su visais džiaugėsi dovanotomis gyvenimo akimirkomis, ją supančiais žmonėmis, atviravo apie gyvenimo skirtus išbandymus. Dar ilgai netilo šurmulys bibliotekoje. Visiems norėjosi artimiau prisiliesti prie poetės, jos kūrybos versmių.

Zita Karvelienė
Liūdynės bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė