Miežiškiečių spektaklis užkariavo bibliotekos lankytojų širdis

Ketvirtadienis, 07 Birželis 2018 17:11 Vaidina miežiškiečiai

Minėdami Atkurtos Lietuvos nepriklausomybės 100-metį, Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio, davusio pradžią Atgimimui, 30-metį atsigręžiame į Lietuvos šviesuolį, humanistą, rašytoją  Vydūną, kurio 150-ies metų jubiliejų irgi šiemet mename.

Kaip teigia literatūrologas, filosofas  Vacys  Bagdonavičius - „ Kai Atgimimo spinduliuose išniro Vydūno paveikslas, supratom, jog negalima leisti to paveikslo vėl kažkur nukišti iki kitos progos. Per daug aktualios, teisingos ir taurios buvo išminčiaus skelbtos idėjos, kad jos galėtų ramiai tūnoti istorijos reliktų lentynose ir tik kaip praeities dvasinio gyvenimo pėdsakas būtų įdomios kokiam nors tyrinėtojui“ .  Šiemet vyksiančiai Šimtmečio Dainų šventei šalies mėgėjų teatrai parengė spektaklius pagal Vydūno kūrybą. Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatras pristatė publicistinį  spektaklį „Repeticija“, kuriame bandoma  prakalbinti didįjį filosofą, mėginama  suprasti, kaip iš svajonių gimsta tikrenybės.  (Scenarijaus autorė ir režisierė Jurga Švagždienė, muzikos vadovė Lina Kairytė).
 Su šiuo spektakliu kolektyvas viešėjo rajono viešojoje bibliotekoje.
Į žiūrovų širdis miežiškiečiams tikrai pavyko prisibelsti – jautriai nuskambėjo ne tik Vydūno mintys apie  laisvų žmonių tautos, dvasinės kultūros ugdymą , bet  ir profesionaliai atliekamos dainos iš Vydūno sudarytų rinkinių . Žiūrovams išdalinti dainų tekstai  kvietė prisijungi ir dainuoti kartu. Kvietė vienytis, kvietė būti lietuviais.
Tai buvo ciklo „Gyvo žodžio vakarai “ renginys.