Kovo 16-oji - Knygnešio diena

Juozo Tumo – Vaižganto ir Knygnešių muziejus

Kovo 16-oji - Knygnešio diena. Šią dieną pagerbiami knygnešiai, lietuviškos spaudos draudimo metais platinę knygas.

Kviečiame pasitikrinti, ką žinote apie šį istorijos puslapį.

 Knygnešystė - Lietuvos istorijos fenomenas
I.  Kiek metų tęsėsi lietuviškos spaudos draudimas?
A 50.
B 55.
C 40.
2. Po kokių reikšmingų istorinių  įvykių prasidėjo spaudos draudimas?
A Nuslopinus 1863 metų sukilimą.
B Nuslopinus 1831 metų sukilimą.
C Po Pirmojo pasaulinio karo, kai visos Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausiusios lietuvių žemės atsidūrė Rusijos imperijos sudėtyje.
3. Kuriais metais caro administracija uždraudė lietuvišką spaudą?
A 1834 m.
B 1815 m.
C 1864 m.
4. Kuris Lietuvos knygnešys laikomas žymiausiu, kurio biografija spausdinama visose lietuviškose enciklopedijose ir kurio gimimo diena minima kaip Knygnešio diena?
A Kazys Ūdra.
B Jurgis Bielinis.
C Juozas Akelaitis.
5. Kas tapo lietuviškos spaudos  leidybos centru carinės Rusijos valdžiai uždraudus leisti ir platinti lietuviškas knygas Lietuvoje?
A Lenkija.
B Mažoji Lietuva.
C Peterburgas.
6. Kas pirmasis organizavo savo parengtų politinių publicistinio turinio knygelių leidybą Tilžėje ir ten spausdintų leidinių gabenimą per sieną?
A Žemaitijos vyskupas, rašytojas Motiejus Valančius.
B Kunigas, rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas.
C Kunigas, poetas Aleksandras Jakštas-Dambrauskas.
7. Kieno spaustuvė Bitėnuose buvo  vienas svarbiausių Lietuvai skirtos spaudos leidybos centras, svarbia užeiga Lietuvos knygnešiams?
A Enzio Jagomasto.
B Martyno Šerniaus.
C Martyno Jankaus.
8. Lietuviškos literatūros platinimo  sąjūdžio dalyvius carinė Rusijos valdžia persekiojo, taikė įvairias bausmes: areštą, kalėjimą, tremtį, pinigines baudas. Kiek per visą spaudos draudimo laikotarpį į Sibirą ar kitas vietas buvo ištremta knygnešių?
A 157.
B 237.
C 197.
9.Iki spaudos draudimo išspausdintus, bet neišplatintus leidinius carinė administracija leido parduoti. Tuo sumaniai pasinaudota - naujos knygos buvo spausdinamos nurodant ankstesnius leidimo metus. Kaip vadinami leidiniai, kuriuose tyčia klaidingai nurodomi leidimo duomenys (data, vieta, kartais autorius)?
A Konvoliutiniai leidiniai.
B Marginaliniai leidiniai.
C Kontrafakciniai leidiniai.
10.  Knygnešiams ir kovoms prieš spaudos draudimą atminti 1939 metais buvo pastatyta Juozo Zikaro skulptūra „Knygnešys" , o 1940 metais - Karolio Reisono paminklinė lenta „Knygnešių sienelė". Kur buvo pastatyti šie paminklai?
A Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
B Pagėgių parke.
C Jurbarke, prie Jurbarko krašto muziejaus.
11. Kada UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų?
A 2004 m.
B 1994 m.
C 2000 m.
12. Kur yra knygnešių muziejus?
A Prienų rajone, Skriaudžiuose.
B Panevėžio rajone, Ustronėje.
C Tauragės rajone, Skaudvilėje.

Atsakymus siųskite krastotyra​@​panrbiblioteka.lt . Penki pirmieji teisingai atsakę, bus apdovanoti prizais.