Literatų susitikimas, skirtas Lietuvos Valstybės šimtmečiui

Pirmadienis, 05 Vasaris 2018 11:36

Vasario 1 dieną Panevėžio rajono savivaldybės bibliotekoje vyko literatų susitikimas. Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ susibūrimas buvo skirtas artėjančiam jubiliejui.

Vyr. bibliotekininkė kraštotyrai Vidmanta Trečiokienė supažindino su reta knyga, saugoma šioje bibliotekoje. Tai – „Vasario 16-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“. Ji kalbėjo apie Signatarus, kilusius iš Panevėžio apskrities. Buvo prisiminti gimę Jokūbas Šernas – Jasiškiuose, Nemunėlio Radviliškio valsčiuje, Biržų apskrityje; Alfonsas Petrulis – Kateliškių kaime, Vabalninko valsčiuje, Biržų apskrityje; Jonas Vileišis – Medinių kaime. Ona Striškienė trumpai kalbėjo apie prof. Onos Voverėnės sudarytą knygą: „Lietuvos aidas“ – tautos mokykla“. Kuriančiosios Ona Bartulytė, Valerija Jėgėlienė, Aldona Liutkevičienė, Vidutė Sereikienė, Zita Skindzerienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė skaitė savo eiles. Jos paskirtos tėviškei, jos grožiui, puikiems žmonėms apibūdinti ir pagerbti. Antrame aukšte aplankyta paroda iš Slovėnijos.

Ona Striškienė, Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ narė