Projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ pristatymas

Penktadienis, 06 Spalis 2017 13:06 Gyventojų skatinimas

Lietuvos Nacionalinėje bibliotekoje vyks projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ pristatymas.

2017 m. pabaigoje startuos Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengtas projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.                                                                      Projekto tikslas – inovatyvios bibliotekos ir išmanūs vartotojai
Projektu siekiama plėtoti ir atnaujinti viešos prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir  vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.
Įgyvendinant projektą ketinama atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą daugiau nei 1200 viešos interneto prieigos taškų viešosiose bibliotekose. Be to, planuojama įsigyti ir specializuotos techninės ir programinės įrangos paketus, kuo geriau išnaudoti ir viešinti pasaulyje sparčiai augančią robotikos rinką.
Nauda bibliotekoms
Įgyvendinus projektus „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“ pavyko pasiekti, kad bibliotekos jau ir šiuo metu aktyviai prisidėtų prie esminių strateginių Lietuvos ir ES tikslų: mokymosi visą gyvenimą skatinimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo. Moderniose Lietuvos viešosiose bibliotekose, užtikrinančiose visuomenės poreikius atitinkančią prieigą prie informacijos, žinių ir kultūros, lankytojų pastebimai daugėja. Tikimasi, kad projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ toliau ties minėtais projektais praskintą kelią išmanios visuomenės link.
2017 m. spalio 9 d., 14.00–15.30 val. (trukmė - 1,5 val.) kviečiame stebėti tiesiogiai Nacionalinės bibliotekos „Youtube“ paskyroje.
***
Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.2-CPVA-V-524 priemonės „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.
Europos Sąjungos skaitmeninėje darbotvarkėje teigiama, kad iki 2020 m. gerokai padaugės naujų darbo vietų, kuriose reikės informacinių ir ryšių technologijų įgūdžių. Šia darbotvarke siekiama ne tik to, kad visi gyventojai naudotųsi internetu, bet ir kad orientuotųsi skaitmeniniame pasaulyje. Lietuvos Respublikos skaitmeninėje darbotvarkėje numatyta ugdyti gyventojų gebėjimus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinti jų informuotumą apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius ir naujų technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose.