Panevėžio rajono literatų klubas "Polėkis" dalyvauja poezijos šventėse

Trečiadienis, 12 Liepa 2017 10:59 Panevėžio rajono literatų klubas

Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai buvo pakviesti į Krinčiną. Gegužės 26 dieną. Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių sodyboje, vyko tradicinė poezijos šventė „Krinčino verdenės“.

Tai buvo diena kai festivalio „Poezijos pavasaris“ dalyviai lankėsi kaimyniniame Pasvalio rajone.

Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė Ona Striškienė į Krinčiną vyko kartu su aktore Olita Dautartaite, poetais prozininkais Ineza Juzefa Janone ir Juliumi Žėku. Pakeliui buvo sustota Bernardo Brazdžionio pradinėje mokykloje Žadeikiuose. Apžiūrėtas senasis mokyklos pastatas, jos kieme, prie žydinčių alyvų, buvo skaitomos eilės.

Matuzevičių sodybos kiemelyje buvo uždegtas „Krinčino verdenių“ aukuras, pavasariniais žiedais papuoštoje aplinkoje, vyko poetiniai skaitymai. Šventėje dalyvavo aktorė Olita Dautartaitė, kritikas, poetas Vainius Bakas, poetai ir prozininkai Julius Žėkas, Ineza Juzefa Janonė, vertėja Nora Strikauskaitė, poetai iš Norvegijos Inger Elisabeth Hansen, Torgeir Schjerven. Savo kūrybą skaitė Kupiškio, Pakruojo, Pasvalio rajono literatai, Panevėžio rajonui atstovavo Ona Striškienė.

Panevėžio rajono literatų klubas „Polėkis“ liepos 9 d. (sekmadienį) buvo kviestas į poezijos šventę Kėdainiuose. Į trečiąją vasaros šventę „Ten, kur poezija virsta malda“ vyko literatų klubo prezidentas Stanislovas Grigas ir tarybos narė Ona Striškienė. Kėdainiuose aplankėme parke, ant Dutnuvėlės upės kranto, stovintį minaretą, esantį šalia geležinkelio stoties. Jis paliko puikų įspūdį.

Poezijos šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Jurgio bažnyčioje ir tęsėsi kalnelyje šalia bažnyčios. Šventėje dalyvavo Kėdainių literatai, svečiai iš Pakruojo, Panevėžio, Radviliškio rajonų. Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovės Genės Sereikienės sumanymu kuriančiųjų eiles paįvairino dainų atlikėjai. Pritariant gitara dainavo Raguvos meno vadovė Rima Žudienė ir Arnas Jasiūnas iš Šėtos. Lietuvių ir lenkų kalbomis dainavo Kėdainių lenkų draugijos ansamblis „Issa“.

Vitalijus Laumakys iš Kėdainių eiles skaitė lietuvių ir vokiečių kalbomis, vilainiškė Neringa Visockė – lietuvių ir anglų. Ona Striškienė prisistatydama panevėžiečių tarme padeklamavo savo eilėraštį „Miška dukr“. 

Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubas „Polėkis“ tarybos narė