GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS – BITĖS LITERATŪRINĖS PREMIJOS TEIKIMO ŠVENTĖ

Antradienis, 09 Gegužė 2017 15:53 G. petkevičaitės -Bitės premijos laureatas

 Panevėžio rajono viešoji biblioteka surengė tradicinę  Gabrielės Petkevičaitės – Bitės literatūrinės premijos teikimo šventę Puziniškyje. Šventė vyko Puziniškio muziejuje, G. Petkevičaitės-Bitės gimtinėje, Panevėžio rajone.

Premija teikiama prozininkui, poetui, publicistui ALGIMANTUI KAMINSKUI už pastarųjų metų kūrybinę veiklą: prozos kūrinius ir poeziją.
Renginyje dalyvavo premijos laureatas ALGIMANTAS KAMINSKAS, Panevėžio rajono savivaldybės atstovai, Panevėžio rajono muzikos mokyklos moksleiviai, buvo  skaitoma laureato kūryba.
Ši premija – 29-oji.
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka puoselėja ir saugo žymios kraštietės Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimą. Jos gimtajame Puziniškyje veikia muziejus. Literatūrinė G.Petkevičaitės – Bitės vardo premija skiriama už einamaisiais metais išleistą grožinės literatūros – prozos kūrinį, keliantį moralines, dvasines problemas, humanistines, švietėjiškas idėjas, kurios akivaizdžios G.Petkevičaitės – Bitės veikloje ir kūryboje.