Kraštotyros leidiniai

 • Anykščių kraštotyrininkai

  Anykščių kraštotyrininkai

  Anykščių kraštotyrininkai. D. 1: Biografijos. - 2016. - 306, [1] p.

  Išleista leidinio „Anykščių kraštotyrininkai. Biobibliografinis žodynas“ pirmoji dalis „Anykščių kraštotyrininkai. Biografijos“. Knygoje surinktos žinios apie daugiau kaip 300 Anykščių kraštotyrininkų. Į knygos sudarytojų akiratį pateko anykštėnai, tyrinėję gimtąjį kraštą ar kitas Lietuvos vietoves, gimusieji ir gyvenusieji kitur, bet skyrę dėmesio ir Anykščių kraštui, bei šiuo metu Anykščių krašte gyvenantys ir čia dirbantys kraštotyrininkai. Leidinys pradedamas anykštėnų kraštotyros veiklos apžvalga. Joje apibendrintai pristatomi svarbiausi Anykščių rajone nuo 1961 m. iki šiol veikiančios kraštotyros draugijos (nuo 2012 m. – Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos) darbai ir sumanymai. Toliau pateikiamos Anykščių kraštotyrininkų biografijos, dauguma jų iliustruotos portretiniais atvaizdais.

  Skaityti daugiau...

 • Kas liko laiškuose

  Kas liko laiškuose

  Kas liko laiškuose : Beatričės Grincevičiūtės ir Juozo Urbšio laiškus pavarčius / Jadvyga Zinaida Janulevičiūtė. - Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2004. - 98, [1] p.

  Tai trečioji kino režisierės knyga. Knygoje atsispindi dainininkės B. Grincevičiūtės susitikimas ir susirašinėjimas su tarpukario Lietuvos diplomatu bei užsienio reikalų ministru Juozu Urbšiu. Šios draugystės pėdsakai yra išlikę 1959 – 1987 metų laiškuose.”  Ir Beatričė, ir Juozas Urbšys mėgo rašyti laiškus, nes tiek Lietuvoje, tiek ir labai toli nuo jos turėjo draugų bei giminių, su kuriais norėjo palaikyti ryšius. Ypač daug įdomių ir vertingų laiškų paliko Juozas. Sudėtus į knygas juos skaitai kaip puikiausią literatūrą. O Beatričė su niekuo kitu taip ilgai ir pastoviai nesusirašinėjo, kaip su Juozu Urbšiu. Šie labai privatūs, paprasti, gal kam ir visai nereikšmingi, dokumentai leidžia arčiau susipažinti su Beatričės Grincevičiūtės ir Juozo Urbšio, regis, tokių visiškai skirtingų sferų garbingų žmonių nuotaikomis, požiūriu į kasdienybę ir suteikia galimybę bent šiek tiek prisiliesti prie jų šiltos, žmogiškos, ilgus metus brangintos bičiulystės.

 • Namas

  Namas

  Namas : romanas / Algimantas Kaminskas. - Vilnius : [Homo liber], 2016. - 143, [1] p.

  "Namas" - tai pasakojimas apie pokario kasdienybę pasienio miestelyje prie Lieponos upės. Nepaisydamas didelių nepriteklių ir pavojų, jaunas vaikinas stato namą iš karo griuvėsių liekanų. Jo noras „kabintis į gyvenimą“, esant net ir nežmoniškoms aplinkybėms, jo jaunatviškas tikėjimas ir pastangos kurti ateitį susiduria su neįveikiamais karo suluošintų žmonių moralės griuvėsiais.

 • Anykščių fenomenas

  Anykščių fenomenas

  Anykščių fenomenas / Rimantas Vanagas, Nerijus Vanagas. - Vilnius : [Petro ofsetas], 2016. - 294, [1] p.

  Šioje knygoje rašoma apie lietuviškosios raštijos pradininką Konstantiną Sirvydą, dailininkus Joną Rimšą, Kajetoną Sklėrių, Igną Piščiką ir Domicėlę Tarabildienę, gydytoją Antaną Sivicką ir jo vaikaitį kolumbietį Antaną Mockų, vasario 16-osios akto signatarą. Steponą Kairį, karininką Antaną Avižienį ir jo sūnų mokslininką Algirdą Avižienį, lietuviško vyno karalių Balį Karaziją, operos dainininkę Oną Karvelienę ir kt.