Savanoriai: fotografinė atmintis

Savanoriai: fotografinė atmintis

Savanoriai: fotografinė atmintis : iš Eugenijaus Peikštenio rinkinio / knygą sudarė Kęstutis Grigaliūnas ir Agnė Narušytė. - [Vilnius] : Vaizdų archyvas, 2017. - 206, [2] p.

1919 m. suburta ir skubiai apmokyta Lietuvos kariuomenė padarė stebuklą – apgynė šalį net nuo trijų priešų (bolševikų, bermontininkų, lenkų) ir sudarė sąlygas įtvirtinti valstybę. Knygoje prisimenami svarbiausi Lietuvos šimtmečio istorijos veikėjai – savanoriai ir šauktiniai kareiviai, eiliniai ir puskarininkiai, kurių portretus surinko kolekcininkas Eugenijus Preikštenis. Tradicinėse ateljė fotografijose – mūsų atminties kariuomenė.


„Ši knyga, skirta Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui, primena žmones, padariusius stebuklą. Savanoriai – tai atminties kariuomenė, apgynusi šalį ir leidusi įtvirtinti Lietuvos valstybę“, - sako knygos sudarytojai Kęstutis Grigaliūnas ir Agnė Narušytė.