Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos

Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos

Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos : [straipsnių rinkinys] / Panevėžio kolegija. - Panevėžys : Panevėžio kolegija, 2016. - 406, [1] p.

Gausiai iliustruotoje knygoje "Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos" spausdinama per 40 straipsnių. Juose, remiantis naujais iš archyvų, bibliotekų, muziejų ir kitų šaltinių surinktais faktais, pirmą kartą plačiau pasakojama apie atskirus 1872 m. įkurtos Panevėžio mokytojų seminarijos gyvavimo etapus, pateikiama duomenų, kad Panevėžyje mokytojai rengiami jau beveik 140 metų.


Nuo 2002 m. šią tradiciją tęsia kelių aukštesniųjų mokyklų pagrindu įkurta Panevėžio kolegija.
Taip pat knygoje nemažai dėmesio skiriama Panevėžio mokytojų seminarijos 1919-1936 m. laikotarpiui išryškinti ir žymesniems I-osios (1925 m.) laidos auklėtiniams (10 straipsnių) bei juos išugdžiusiems mokytojams (12 straipsnių) pristatyti.
Pateikiama ir naujos vertingos informacijos apie 1939 m. į šį miestą iš Klaipėdos atkelto Pedagoginio instituto, 1944-1952 m. atkurtos Seminarijos ir vėliau Panevėžyje buvusių Pedagoginės ar Pedagoginės muzikos mokyklos bei Konservatorijos gyvenimą.