27-tosios G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos teikimas 2015 m.