2009 m. gruodžio mėn. kraštotyros kalendorius

1d . – 70 metų, kai Panevėžyje gimė (1938) ALVYDAS LAIŠKONIS,  habil. biomedicinos (medicina) m. dr., docentas, Kauno medicinos universiteto profesorius. 1956 baigė Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą, 1962 Kauno medicinos institutą, 1970-1973 – studijavo aspirantūroje. 1962-1967 dirbo Naujamiesčio ligoninės gydytoju. Keleto knygų, mokymo priemonių studentams autorius. Stažavosi Rusijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje.

5 d. 110 metų, kai Bružiuose (Smilgių vlsč.) gimė (1899) JUOZAS NARAKAS, Lietuvos kariuomenės karininkas, Generalinio štabo pulkininkas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1919 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1923 baigė Aukštuosius karininkų kursus, vėliau studijavo VDU Technikos fakultete. 1932 paskirtas Karo aviacijos viršininko padėjėju. Laikinojoje Lietuvos vyriausybėje (1941) dirbo Vidaus reikalų ministru, viceministru. Po karo gyveno Švedijoje. Mirė 1989 08 06.
7 d. 165 metai, kai Virikauskuose (Radviliškio r.) gimė (1844) PETRAS LEGECKAS, kunigas, literatas, knygų vertėjas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Baigęs Kauno dvasinę seminariją kunigavo Krinčine, Šeduvoje, Kavarske ir kt. Rašė ir vertė religinę literatūrą, parengė pasaulietinės poezijos leidinį ,,Tėvyniškos giesmės“ (išl. K. Žalvarnio slp. 1892). Mirė 1934 11 16.
8 d. 145 metai, kai Pajuosčio dvare gimė (1864) ALEKSANDRAS MEIŠTOVIČIUS, Lietuvos lenkų politinis veikėjas. Mokėsi Vilniaus gimnazijoje, studijavo Krokuvos universitete. Po karo tarnavo rusų armijoje. 1908-1917 išrinktas Vilniaus žemės ūkio valdybos nariu, vėliau – pirmininku. 1909-1917 – Rusijos Valstybės Dūmos atstovas. 1918 grįžęs į Lietuvą vadovavo Lietuvos lenkams, siekusiems Lietuvą sujungti su Lenkija. 1926 – 1928 – Lenkijos teisingumo ministras. 1939 emigravo į Italiją. Išleido satyros rinkinį ,,Lusterko“ ir monografiją apie Lietuvos bajorų Karpių giminę (1907). Mirė 1943 Vatikane.
9 d. 70 metų, kai Kazokuose (Krekenavos vlsč.) gimė (1939) ELVYRA JANINA KUNEVIČIENĖ, socialinių m.dr., docentė. 1967 baigė Leningrado finansų ir ekonomikos institutą.1991-1992 - LR finansų ministrė. 1992-1996 – LR Seimo narė. Parengė mokymo priemonių ir straipsnių produkcijos savikainos apskaičiavimo ir finansų klausimais.
21 d. 110 metų, kai Vilkapieviuose (dab. Karsakiškio sen.) gimė (1899) POVILAS DIRKIS, Lietuvos savanoris, publicistas. Tarnavo caro kariuomenėje. 1918 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Ištarnavo iki 1923. Vėliau LU studijavo teisę, dirbo Vidaus reikalų ministerijoje. Kurį laiką vadovavo Šaulių sąjungos Telšių, Utenos, Zarasų skyriams. Bendradarbiavo įvairiuose periodiniuose leidiniuose, leido ,,Telšių žinias“. Po karo apsigyveno JAV. Dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje veikloje. Mirė 1974 07 07 Čikagoje.
23 d. 100 metų, kai Burveliuose (dab. Krekenavos sen.) gimė (1909) VYTAUTAS PETRAUSKAS, vertėjas. Baigęs Kėdainių gimnaziją, Kauno universitete studijavo literatūrą. Dirbo įvairių laikraščių redakcijose, leidyklose. 1956-1982 ,,Vagos“ leidyklos redaktorius. Vertė grožinės literatūros kūrinius iš rusų ir vokiečių kalbų.
23 d. 50 metų, kai Bernatoniuose gimė (1959) BAGDONIENĖ RŪTA, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.
27 d. 55 metai, kai Panevėžyje gimė (1954) LIDIJA DAILYDĖNIENĖ, dailininkė. Mokėsi Maskvos liaudies universitete, kurį baigė 1978. Nuo 1974 dalyvauja parodose. Darbai eksponuoti Danijoje, Korėjoje, Rusijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Nuo 1986 – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
29 d. 115 metų, kai Mitašiūnuose (Subačiaus vlsč.) gimė (1894) LEONARDAS GIŽINSKAS, kunigas, pedagogas. Mokėsi Maskvoje. 1917 baigė Kauno kunigų seminariją ir buvo paskirtas Naujamiesčio bažnyčios vikaru. Vėliau dirbo Kupiškyje, Rokiškyje, Kaune. Nuo 1918 bendradarbiavo spaudoje. Išleido knygas ,,Dievo tiesos krislai tautų religijoje“ (1939), ,,Palyginamoji religijų istorija”. 1946 emigravo į Užsienį. Nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1977 06 06 JAV.