2009 m. lapkritčio mėn. kraštotyros kalendorius

3 d. – 50 metų, kai Miliūnuose (Rokiškio r.) gimė (1958) VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius, Panevėžio Rotary klubo, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumo narys.

5 d. 135 metai, kai Panevėžyje gimė (1874) JUOZAS STANKEVIČIUS, knygnešys, Garšvių knygnešių draugijos narys. Knygas platino 1890-1896 Krekenavos, Ramygalos, Panevėžio, Upytės, Vadoklių parapijose. Pasiekdavo ir Kauną, Ukmergę, Šiaulius ir kt. vietoves. Atgavus lietuvišką spaudą ūkininkavo, vėliau gyveno Panevėžyje. Paskutinysis Lietuvos knygnešys J.Stankevičius mirė 1977 03 23 Panevėžyje. Palaidotas Ramygalos gatvės kapinėse.
5 d. 130 metų, kai Joniškyje gimė (1879) MAKSIMAS KATCHĖ, generolas leitenantas, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis. Baigęs karo mokslus Rusijoje, dalyvavo rusų-japonų kare. 1918 grįžęs į Lietuvą tarnavo Lietuvos  kariuomenėje. 1919 – Panevėžio bataliono instruktorius, vėliau brigados, divizijos vadas, generalinio štabo viršininkas. Pasižymėjo kovose su bolševikais. Apdovanotas Lietuvos Vyčio kryžiais. Mirė 1933 06 10 Biržuose.
6 d. 100 metų, kai Ėriškiuose (Upytės vlsč.) gimė (1909) ANTANAS LYBERIS, kalbininkas, žodynininkas, filologijos m. dr. (1959). 1939 baigė KU. Dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Kartu su kitais kalbininkais ir atskirai parengė įvairių lietuvių kalbos žodynų (,,Lietuvių kalbos sinonimų žodyną“ (1961), ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ (1954, 1972), ,,Lietuvių-rusų kalbų žodyną“ (1962, 1971) ir kt. Dalyvavo rengiant ,,Lietuvių kalbos žodyno“ 11 tomų. Mirė 1996 11 22 Vilniuje.
12 d. 125 metai, kai Linoniuose (dab. Panevėžio sen.) gimė (1884) MYKOLAS VELYKIS, Nepriklausomybės kovų savanoris, Lietuvos kariuomenės karininkas, generolas. 1918 12 26 – 1919 03 12 Lietuvos Krašto apsaugos ministras. Vėliau užėmė įvairias vadovaujančias pareigas Lietuvos kariuomenėje. 1946 ištremtas į Sibirą. Mirė 1956 Vilniuje.
15 d. 100 metų, kai Galiniuose (Pasvalio r.) gimė (1909) ANTANAS VYČAS, agronomas linininkas, žemės ūkio m. kand. (1958). 1935 baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją, stažavosi Belgijoje, dirbo dėstytoju. Nuo 1959 dirbo Upytės bandymų stotyje. 1961-1970 – direktorius. Išleido knygas: ,,Linai“ (1950), ,,Ilgapluoščiai linai“ (1952), ,,Kanapių auginimas“ (1954) ir kt. Mirė 1971 04 03 Panevėžyje.
17 d. 105 metai, kai Kiršuose (Vilkaviškio r.) gimė (1904) SALOMĖJA NERIS (tikr. Bačinskaitė-Bučienė), lietuvių poetė. Baigė KU, mokytojavo Lazdijuose, Panevėžyje (1934-1936), Kaune. Karo metais gyveno Rusijoje. Paskelbė eilėraščių rinkinius ,,Anksti rytą“ (1927), ,,Pėdos smėly“ (1931), ,,Per lūžtantį ledą“ (1935), ,,Diemedžiu žydėsiu“ (1938), ,,Dainuok, širdie, gyvenimą“ (1943), ,,Lakštingala negali nečiulbėti“ (1945), išvertė kūrinių iš rusų literatūros. Mirė 1945 07 07 Maskvoje, palaidota Kaune.
17 d. 90 metų, kai Pervalkuose (Pasvalio r.) (1919) gimė BRONIUS KRIVICKAS, Lietuvos partizanas, rašytojas, kritikas, vertėjas. Baigęs Biržų gimnaziją, studijavo lietuvių literatūrą VDU ir VU, nuo 1944 mokytojavo Biržų gimnazijoje. 1945 išėjo partizanauti. 1951-1952 priklausė LLKS Rytų Lietuvos srities štabui, redagavo partizanų spaudą (,,Aukštaičių kovą“, ,,Laisvės kovą“). Kūrė eilėraščius, rašė publicistiką, vertė. Poezija plito nuorašais ir partizanų leidiniais. Žuvo išduotas 1952 09 21 Raguvos miške. Palaidotas Putiliškiuose (Raguvos sen.). 1999 išleisti Broniaus Krivicko raštai.
21 d. 50 metų kai Dotnuvoje (Kėdainių r.) gimė (1959) VIOLETA GRIGIENĖ, VŠĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorė, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė, Tėvynės sąjungos Panevėžio rajono skyriaus pirmininkė.  
26 d. 65 metai kai Repšiškiuose (Ramygalos vlsč.) gimė (1944) VACLOVAS MIŠKINIS, habil. technologijos m. dr., profesorius, Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vadovas. 1963 aukso medaliu baigė Ramygalos vid. mokyklą, 1968 – su pagyrimu baigė KPI, 1972-1975 studijavo aspirantūroje. Mokomųjų knygų „Energijos poreikių prognozavimas“(2004), „Elektrinių ir pastočių elektrinė dalis. Kursinis projektavimas“ (2007) bendraaut. Stažavosi Tarptautinės atominės energijos agentūros rengiamuose kursuose JAV ir Prancūzijoje.
26 d. 55 metai, kai Vepuose (Karsakiškio apyl.) gimė (1954) BRONISLOVAS RUDYS, dailininkas grafikas. Mokėsi Vepų ir Karsakiškio mokyklose, 1972 baigė Subačiaus vid. mokyklą. 1972-1977 studijavo Šiaulių PI. Kūrybinės veiklos sritis – vizuolusis menas: akcijos, estampinė ir unikalioji grafika, instaliacijos, objektai, performansai. Surengė daugiau kaip 20 autorinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Gyvena ir dirba Šiauliuose.
27 d. 75 metai, kai Sodeliškiuose (Raguvos vlsč.) gimė (1934) MOTIEJUS NARBUTAS, skulptorius. Mokėsi Šilų septynmetėje mokykloje. 1965 baigė skulptūrą LTSR Valstybiniame dailės institute. Parodose dalyvauja nuo 1965. Kuria dekoratyviąsias skulptūras, medalius. Gyvena Klaipėdoje.