Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Etninės kultūros pažinimas“

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos  biblioteka
Įgyvendinimo laikas: 2017-03-01- 2017-12-31, 2018-02-01 – 2018-12-31
Projekto veikla: Neformaliojo vaikų švietimo programos „Etninės kultūros pažinimas“ tikslas- skatinti žingeidumą, pastabumą, domėjimąsi tradicijomis, papročiais, prasmingą bei aktyvų dalyvavimą veikloje kaupiant etnokultūrinę patirtį. Plėsti istorinio gamtinio ir kultūrinio gimtinės pažinimo ribas. Ugdyti asmenybę, besididžiuojančią savo tautine kultūra, suvokiančią save kaip tos kultūros puoselėtoją.
Projekto tikslinė grupė: 8-12 metų vaikai.
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė. Tikslinės valstybės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.
Projekto vadovas: vyr. bibliotekininkė Marytė Čeponienė