G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija

 
G.Petkevičaitės – Bitės literatūrinė premija (toliau – premija) įsteigta 1983 m. Smilgiuose, taip pagerbiant savo kraštietę rašytoją.
Nuo 1990 m. premija nebuvo teikiama. Atgaivinta 1996 metais Panevėžio rajono savivaldybės bei G.Petkevičaitės-Bitės fondo pastangomis.
Kūrinius ir jų autorius premijai gauti gali siūlyti Lietuvos rašytojų sąjunga, G.Petkevičaitės-Bitės fondas ir  kitos institucijos. Kandidatūras svarsto ir atrenka komisija.
G. Petkevičaitės – Bitės literatūrinė premija teikiama už grožinės literatūros prozos arba  publicistikos kūrinį, meniškai ir įtaigiai atspindintį Lietuvos, ypač kaimo gyvenimą, keliantį moralines, dvasines problemas, humanistines idėjas.
Premija kasmet teikiama Gabrielės Petkevičaitės gimtinėje – Puziniškio dvarelyje, gegužės mėnesį.
 
 
 
 
 
 
 

2018 m.

Gintarui Bleizgiui

Už knygą “Karmelio kalno papėdėje”

2017 m.

Algimantui Kaminskui

Už pastarųjų metų kūrybinę veiklą: prozos kūrinius ir poeziją

2016 m.

Sauliui Šalteniui

Už knygą "Žydų karalaitės dienoraštis"

2015 m.

Petrui Palilioniui

Už knygą "Metai Tamsčiuko atokaitoje"

2014 m.

Eimučiui Valentinui Sventickui

Už knygą „GURINIAI“

2013 m.

Violetai Šoblinskaitei-Aleksai

Už knygą „TYRULIUKUOSE VISKAS GERAI“

2012 m.

Henrikui Algiui Čigriejui

 Už novelių knyga
„IR PARNEŠĖ APYNIO KVAPĄ“

2011 m.

Aldonai Ruseckaitei

 Už knygą
„MARIOS VANDENS“

2010 m.

Nijolei Kliukaitei

Už knygą
„BITĖ“

2009 m.

Premija neteikta

2008 m.

Viktorijai Daujotytei

Už knygą
„SAUGANTI SĄMONĖ. LITERATŪRA IR PATIRTIS: UŽRAŠAI“

2007 m.

Renatai Šerelytei

Už novelių knygą
„BALZAMUOTOJAS“

2006 m.

Birutei Jonuškaitei

Už esė knygą
„EKSPERIMENTAS“

2005 m.

Vytautui Bubniui

Už knygą
„TAS RYTO LAUKIMAS“

2004 m.

Romualdui Granauskui

Už knygą
„DUBURYS“

2003 m.

Vandai Juknaitei

Už esė knygą
„IŠSIDUOSI. BALSU“

2002 m.

Vytautui Girdzijauskui

Už knygą
„PALŪKĖK, MIRTIE“

2001 m.

Aloyzui Urbonui

Už publicistiką kaimo tematika
„PILKŲ ARIMŲ ŠVIESA“, „SUTIKTI AGRONOMŲ ŽEMĖJE“

2000 m.

Sigitui Gedai

Už knygą
„ŽYDINTYS LUBINAI PILIAKALNIŲ FONE. SEPTYNIŲ VASARŲ DIENORAŠČIAI“

1999 m.

Albinui Bernotui

Už knygą
„PRO DŪMUS: DEIMANTAIS NUSĖTA“

1998 m.

Vytautui Račickui

Už knygą
„ZUIKA DAR GYVAS“

1997 m.

Bitei Vilimaitei

Už knygą
„UŽPUSTYTAS TRAUKINYS“

1996 m.

Vaidotui Dauniui

(po mirties) už knygą
„ŠEŠTOJI DIENA“

1990 m.

Daliai Urnevičiūtei

Už knygą
„SAVAITĖ IŠ VIDURIO METŲ“

1989 m.

Birutei Baltrušaitytei Masionienei

Už knygą
„SUGRĮŽIMAI“

1988 m.

Rimantui Šaveliui

Už knygą
„AMŽINOJI ŠVIESA“

1987 m.

Vytautui Sirijos Girai

Už knygą
„NAKTIES MUZIKA“

1986 m.

Jonui Mikelinskui

Už knygą
„NEPALAIDOTOS DIENOS“

1985 m.

Algimantui Zurbai

Už knygą
„SKERSVĖJIS“

1984 m.

Aleksui Baltrūnui

Už knygą
„ANT KATPĖDĖLIŲ KALNO“

1983 m.

Valentinui Zaikauskui

Už knygą
„IŠ MIESTO A Į MIESTĄ B“

____________________